لیست محصولات

Mazafati Dates

نام محصول:رطب و خرما مضافتی
بافت:نرم و شیره دار
زمان برداشت:از اواخر مرداد تا مهرماه
نوع بسته‌بندی:بسته دو یا سه ردیفه، فله 5 کیلویی
حداقل سفارش:2 تن
قیمت:تماس بگیرید
انواع مضافتی بم، جیرفت، حاجی آباد، بلوچستان

Kabkab Dates

نام محصول:خرما کبکاب
بافت:نرم و شیره دار
زمان برداشت:از اواخر مرداد تا مهرماه
نوع بسته‌بندی:مطابق سفارش (کارتن و ظروف پلاستیکی)
حداقل سفارش:1 تن
قیمت:تماس بگیرید
انواع کبکاب دشتستان، خشت، بهبهان

Kabkab Rotab

نام محصول:رطب عسلی کبکاب
بافت:نرم و شیره دار
زمان برداشت:مرداد ماه
نوع بسته‌بندی:ظروف 600 و 800 گرمی گرد و مستطیل
حداقل سفارش:2 تن
قیمت:تماس بگیرید
انواع رطب بوشهر، خشت، اهرم، دالکی

Sayer Dates

نام محصول:خرما سایر (استعمران)
بافت:نرم و نیمه خشک
زمان برداشت:از شهریور تا مهرماه
تنوع درجه بندی:سلکت، GAQ، FAQ، دَرهم، بدون هسته
بسته بندی:5 و 10 کیلویی فله
قیمت:تماس بگیرید
حداقل سفارش: 500 کیلو

Piarom Dates

نام محصول:خرما پیارم
بافت:نیمه خشک / گوشتی
زمان برداشت:اواسط شهریور تا مهرماه
درجه بندی:سلکت، سوپر، استاندارد، گُلدن، درجه دو
بسته بندی:5 و 10 کیلویی فله
قیمت:تماس بگیرید
ماندگاری در دمای خنک 18 ماه

Kaloute Dates

نام محصول:خرما کلوته
بافت:گوشتی نرم، بدون شیره
زمان برداشت:اواسط مرداد ماه
تنوع بسته‌بندی:سه ردیفه 500 گرم، فله 5 کیلو
حداقل سفارش:4 تن
قیمت:تماس بگیرید

Rabbi Dates

نام محصول:خرما رَبی
بافت:نیمه خشک و خشک
زمان برداشت:شهریور ماه
نوع بسته‌بندی:فله 5 و 10 کیلویی
حداقل سفارش:4 تن
قیمت:تماس بگیرید
پذیرش بسته بندی مطابق سفارش نیز انجام میشود

Zahedi Dates

نام محصول:خرما زاهدی
بافت:نیمه خشک و خشک
زمان برداشت:شهریور تا مهر ماه
تنوع کیفیت:سوپر، درجه یک و دو
حداقل سفارش:4 تن
قیمت:تماس بگیرید
انواع زاهدی پشتکوه، فراشبند، جهرم و قیروکارزین

تجربه خرید و تجارت مطمئن

برای انتخاب و صادرات خرما متناسب با بازار هدف خود، با ما در ارتباط باشید.